Košarica

Korištenje naše mrežne stranice

Korisnici pristaju na korištenje sadržaja mrežne stranice na prikladan način i obvezuju se da (1) će pružiti istinite i točne informacije o zahtijevanim podacima na obrascu za prijavu ili tijekom preuzimanja narudžbi te da će ih držati ažuriranima tijekom korištenja mrežne stranice; (2) neće sudjelovati u aktivnostima koje su nedopuštene, nezakonite ili suprotne dobroj namjeri i javnom redu; (3) neće objavljivati sadržaj ni propagandu rasističke, ksenofobne ili diskriminirajuće naravi na temelju rase, spola, ideologije, religije niti djelovati na bilo koji način suprotan moralu, javnom redu, temeljnim pravima, javnim slobodama, časti, intimnosti ili predodžbi o trećim osobama te primjenjivim zakonima općenito; (4) neće oštećivati fizičke i logičke sustave mrežne stranice, dobavljača ili trećih strana poduzeća Vapezap niti unositi ili širiti računalne viruse u mreži niti bilo kojim drugim fizičkim ili logičkim sustavima za koje postoji vjerojatnost da bi mogli rezultirati u spomenutoj šteti; (5) se neće koristiti sadržajem mrežne stranice i njezinim informacijama za slanje u svrhu publiciteta niti slati poruke u bilo koju drugu komercijalnu svrhu ili pohranjivati osobne informacije trećih osoba; (6) neće pokušavati pristupati niti se, gdje god je to primjenjivo, koristiti računima e-pošte drugih korisnika i izmjenjivati ili provoditi preinake na njihovim porukama.

Vapezap zadržava pravo na provođenje svih izmjena svoje mrežne stranice koje smatra prikladnima bez prethodne najave te može mijenjati, brisati ili dodavati sadržaj i usluge koje pruža preko mrežne stranice kao i način na koji su oni prikazani ili smješteni na mrežnoj stranici.